Individuální výuka matematiky - příprava na zkoušky


Doučování matematiky - Matematika od A až do Z

● Učivo základních škol


aritmetika, geometrie, desetinná čísla, dělitel a násobek, úhel, osová souměrnost, trojúhelník, celá čísla, zlomky, poměř, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, shodnost a středová souměrnost, čtyřúhelníky a hranoly, mocniny a odmocniny, výrazy, lineární rovnice, ...

 

● Učivo středních škol a gymnázií


úpravy výrazů, rovnice, nerovnice a funkce, (lineární, kvadratické, goniometrické, exponenciální a logaritmické), trigonometrie a trojúhelníky, analytická geometrie, posloupnosti, kombinatorika a pravděpodobnost, derivace a integrály, ...


Individuální doučování matematiky


Při doučování se soustředím na aktuálně probíranou látku, ráda využívám úloh přímo z vašeho školního sešitu. Součástí přípravy na zkoušky nabízím i cvičné testy, které pocházejí z reálných škol.

S mou pomocí se nemusíte bát

  • přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, střední a odborné školy
  • maturity z matematiky
  • přijímaček na vysoké školy 


Hledáte spolehlivou učitelku matematiky?

Kontaktujte mě! Společně dokážeme nad matematikou vyzrát!

Vyberte si libovolný způsob kontaktování a ozvěte se...

doučování matematiky


matematika soukromá učitelka
Poslat kamarádovi Poslat kamarádovi